Sujeta libros metalico negro kong

:
CASTELLANO
14cm
10cm
HOGAR DECORACION
BALVI

á-áKongásujetaálibrosádecorativoádeámetaláenácoloránegro.áDiseñoáorigi nalTUSáLIBROSáAáSALVO.áProtegeátusálibrosádeácaídas.ORDENáYáESTILO.áGr aciasáaásuádiseñoáleádarásáunátoqueápersonaláaátuálibrería.RESISTENTE. áFabricadoáenámetaláparaámayoráresistenciaáyádurabilidad.EláREGALOáPER FECTO.áAcertarásáconáesteáregaloáparaálosáamantesádeálaálectura....